Dynamika uwagi wzrokowej a zaangażowanie poznawcze w trakcie czytania hipertekstu.
PBN-AR
Instytucja
Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Studia Psychologiczne
ISSN
0081-685X
EISSN
2300-8520
Wydawca
Polska Akademia Nauk
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
27-40
Numer tomu
53
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
dynamika uwagi wzrokowej
pupilometria
teoria obciążenia poznawczego
hiper- tekst
multimedialne materiały edukacyjne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Hipertekst jest podstawową własnością multimedialnych interaktywnych materiałów edukacyj- nych, jednak jego wpływ na proces uczenia w porównaniu do tekstu liniowego wciąż nie jest jasny. W niniejszym artykule przedstawiamy wyniki eksperymentu z wykorzystaniem metody okulograficznej, które pokazują jak silnie hipertekst zmienia wzorce dynamiki uwagi wzrokowej w trakcie nabywania informacji z hipertekstu. Analiza wskaźników okulograficznych, takich jak długość fiksacji, długość sakady i wielkość źrenicy, wskazuje na zmniejszające się, w trakcie czytania, zaangażowanie poznawcze. Spadek zaangażowania wiążemy z koniecznością większego wysiłku przy strukturalizacji nabywanych informacji oraz podejmowaniu decyzji dotyczących nawigacji po hipertekście. Nie uzyskano jednak istotnych różnic w efektach uczenia się z hi- pertekstu i tekstu liniowego. Wyniki omawiane są w kontekście teorii obciążenia poznawczego oraz koncepcji minimalnego wysiłku poznawczego w trakcie uczenia się.
Inne
System-identifier
PX-579a20cac2dc6e8665b5388b
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych