ZVS single-switch inverter for induction heating – optimum operation
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Przegląd Elektrotechniczny
ISSN
0033-2097
EISSN
2449-9544
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych "Sigma NOT"
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
32--35
Numer tomu
90
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Słowa kluczowe
EN
class E inverters
ZVS
induction heating
single-switch topology
PL
ZVS
nagrzewanie indukcyjne
falowniki klasy E
układ jednołącznikowy
Streszczenia
Język
EN
Treść
The optimum operation of a single-switch class E transistor inverter for induction heating has been discussed in the paper. The graphs of the most important inverter parameters as a function of the values of the resonant circuit components are shown. The results presented have been illustrated with some current and voltage waveforms obtained on the basis of mathematical analysis as well as using IsSpice simulation program. A concept of a control system has also been presented, which should ensure nearly optimum operation of the inverter.
Język
PL
Treść
W artykule omówiono pracę optymalną jednołącznikowego tranzystorowego falownika klasy E do nagrzewania indukcyjnego. Przedstawiono wykresy najważniejszych parametrów falownika w funkcji wartości elementów obwodu rezonansowego. Podano przykładowe przebiegi czasowe prądów i napięć w falowniku otrzymane zarówno na podstawie analizy matematycznej, jak i poprzez symulacje w programie IsSpice. Przedstawiono również koncepcję układu sterowania falownika, który powinien zapewniać pracę w warunkach bliskich optymalnym.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:080933