Zastosowanie analizatora widma w badaniach diagnostycznych układów izolacyjnych wysokiego napięcia bazujących na detekcji zaburzeń elektromagnetycznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
ISSN
2353-1290
EISSN
Wydawca
Politechnika Gdańska
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
46
Strony od-do
119--122
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
corona discharge
diagnostics
electric discharge
high voltage
EMC
electrical power
PL
diagnostyka
wysokie napięcie
elektroenergetyka
wyładowania elektryczne
wyładowania ulotowe
EMC
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper presents selected issues of detection and analysis of electromagnetic (E-M) disturbances produced by defects in electric power devices, characterized by the presence of strong electric fields. This type of defects localized in the air can result in the formation of the corona or spark discharges. Disturbances that they emit are investigated due to the requirements specified by the legal regulations on maximum levels of E-M radiation emission and for diagnosing the state of the electric power equipment, for example transmission lines. In the study described in this paper wideband spectrum analyzer and computer controlled partial discharges registration system, based on digital storage oscilloscope, have been used. Measurement configuration allows to perform the phaseresolved analysis of pulses detected in selected band of E-M spectrum, recorded synchronously with the testing AC voltage, causing the discharges.
Język
PL
Treść
Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia detekcji i analizy zaburzeń elektromagnetycznych (E-M) wytwarzanych przez defekty urządzeń elektroenergetycznych charakteryzujące się występowaniem silnych pól elektrycznych. Dla tego typu defektów zlokalizowanych w powietrzu skutkiem może być m.in. powstawanie ulotu elektrycznego oraz wyładowań iskrowych. Zaburzenia przez nie emitowane są badane ze względu na wymagania określane przez regulacje prawne, dotyczące dopuszczalnych poziomów emisji promieniowania E-M oraz dla potrzeb diagnozowania stanu technicznego urządzeń, np. linii przesyłowych. W badaniach opisanych w artykule zastosowano szerokopasmowy analizator widma oraz komputerowo sterowany system rejestracji wyładowań niezupełnych. Konfiguracja pomiarowa umożliwia wykonanie analizy fazowo-rozdzielczej selektywnie częstotliwościowo wykrywanych impulsów zaburzeń E-M, rejestrowanych synchronicznie względem napięcia probierczego, powodującego powstawanie wyładowań.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:095314