Wykrywanie defektów rdzeni maszyn prądu przemiennego metodą skanowania magnetycznego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Maszyny Elektryczne
ISSN
0239-3646
EISSN
Wydawca
Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "Komel"
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1(98)
Strony od-do
131--134
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
electrical machines
stator core insulation
AC diagnostic tests
PL
maszyny elektryczne
izolacja blach
badania diagnostyczne prądem zmiennym
Streszczenia
Język
EN
Treść
The classic method of detecting faults in metal stators of electrical machines is based on the excitation of a circular magnetic field in the iron, and the observation of the temperature distribution on the inner surface of the iron. This method, however, have significant drawbacks: high excitation current requiring high-power sources, a few hours the time needed to obtain reliable results. There are other methods based on the measurement of the magnetic field at the surface of the iron. A typical device is ELCID system. For each pair of teeth is obtained one value in the position, on the length of the stator. In practice, a more precise definition of the fault place is needed, comparable to the infrared method. Another method for measuring the magnetic field at the surface of iron by the electronic sensors have been developed. The applied head has a spatial resolution of about 10 mm. Measurements and necessary calculations and visualization of the results are carried out by a dedicated computer program.
Język
PL
Treść
Tradycyjna metoda wykrywania zwarć blach w stojanach maszyn elektrycznych prądu przemiennego, polega na wzbudzeniu kołowego pola magnetycznego w żelazie i obserwacji rozkładu temperatur na wewnętrznej powierzchni żelaza. Metoda ta posiada jednakże istotne wady: duża wartość prądu wzbudzającego i potrzebna moc źródła, kilkugodzinny czas potrzebny do otrzymania wiarygodnych wyników. Stosowane są więc inne metody oparte na pomiarze pola magnetycznego przy powierzchni żelaza. Typowym urządzeniem jest system ELCID. Dla każdej pary zębów otrzymuje się jedną wartość w danym miejscu na długości stojana. Wymaganiem praktyki kontroli jest bardziej precyzyjne określenie miejsca zwarcia blach, porównywalne z metoda termowizyjną. Opracowano inny sposób pomiaru pola magnetycznego przy powierzchni żelaza, czujnikami elektronicznymi. Wykorzystywana głowica ma rozdzielczość przestrzenną wyników około 10 mm. Pomiary i niezbędne obliczenia oraz wizualizacja wyników realizowane są przez dedykowany program komputerowy.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:078228