Passive power filter design using genetic algorithm
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Przegląd Elektrotechniczny
ISSN
0033-2097
EISSN
2449-9544
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych "Sigma NOT"
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
5
Strony od-do
294--301
Numer tomu
89
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.57
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
genetic algorithms
passive filters
power systems harmonics
PL
filtry pasywne
harmoniczne
algorytm genetyczny
Streszczenia
Język
EN
Treść
Continuous technological development facilitates the increase in the number of nonlinear loads that significantly affect the power quality in a power system and, consequently, the quality of the electric power delivered to other customers. One of the most common methods to prevent adverse effects of nonlinear loads on the power network is the use of passive filters. Design of such filter can be regarded as a multi-criterial optimisation task, to which genetic algorithms can be employed. Watching recent tendencies in science can be observed an increasing number of "artificial intelligence" applications to practical solutions. It has been therefore decided to apply genetic algorithms (GA) to passive power filter design as an example of GA usefulness for technical issues. The paper presents passive filter structures designed using a program developed by the author in the MATLAB environment employing genetic algorithm. Two methods of approaching the design goal are presented - traditional and GA.
Język
PL
Treść
Śledząc tendencje współczesnej nauki, można zauważyć zwiększającą się ilość zastosowań „sztucznej inteligencji” w praktycznych rozwiązaniach. Idąc w tym kierunku, zdecydowano się zastosować Algorytmy Genetyczne (AG) do projektowania pasywnych filtrów energetycznych jako przykład użyteczności AG w zagadnieniach technicznych. Projektowanie takiego filtru można potraktować jako zadanie optymalizacji wielokryterialnej, do rozwiązania, którego można użyć Algorytmy Genetyczne. Artykuł przedstawia przykładowe struktury filtrów pasywnych, zaprojektowanych za pomocą opracowanego przez autora, w środowisku Matlab, programu wykorzystującego AG. Przedstawiono dwie metody podejścia do postawionego zadania projektowego.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:075307