New challenges for voltage quality studies
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Przegląd Elektrotechniczny
ISSN
0033-2097
EISSN
2449-9544
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych "Sigma NOT"
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
6
Strony od-do
17--25
Numer tomu
89
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.64
Słowa kluczowe
EN
disturbance source location
quality of electric power delivery
power quality factors
quality control system
PL
wskaźniki jakości
lokalizacja zaburzenia
regulacja jakości
jakość dostaw energii elekrycznej
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper presents four unsolved problems in the area of power quality having the particular significance for the engineering practice. These are: (a) credible measurement of the voltage quality numerical measures of the voltage quality indices; (b) location of electromagnetic interference source and evaluation of individual load emission; (c) distributed on-line monitoring of the voltage quality in a power system, and (d) evaluation of poor power quality costs.
Język
PL
Treść
Artykuł przedstawia cztery problemy z dziedziny jakości dostawy energii elektrycznej, które nadal są nierozwiązane, a mają zasadnicze znaczenie dla praktyki inżynierskiej. Są to: (a) wiarygodny pomiar miar liczbowych wskaźników jakości; (b) lokalizacji źródła zaburzenia elektromagnetycznego oraz ocena indywidualnej emisji; (c) rozproszone monitorowanie on-line stanu jakości napięcia, oraz (d) szacowanie kosztów złej jakości energii elektrycznej. Każdy z tych problemów został zilustrowany wybranym przykładem.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:080143