Modelling of degradation process of electrical insulation systems due to inverter pulses
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Przegląd Elektrotechniczny
ISSN
0033-2097
EISSN
2449-9544
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych "Sigma NOT"
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
10
Strony od-do
85--89
Numer tomu
90
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
electrical insulation systems
partial discharges
PWM voltages
degradation processes
PL
układy izolacyjne
wyładowania niezupełne
napięcia PWM
procesy degradacji
Streszczenia
Język
EN
Treść
In-service stresses are the cause of progressive degradation of electrical insulation systems. The assessment of intensity and dynamics of these processes which are, among others, consequence of local working electric field strength is usually performed at sinusoidal voltage. However, in applications where power electronics converters are used the voltage stress has usually a form of fast switching pulses composing of repetitive sequences. Special problems for Pulse Width Modulation (PWM) driven induction motors arise from overvoltages and partial discharges (PD) in insulating systems of feeding cables and motors. The PWM waveforms produce complex overvoltages that stress the insulation more severely than sinusoidal voltage waveforms. The overvoltages form trials of pulses with very short rise times. Such conditions have essential influence on inception and activity of partial discharges in insulation systems. Selected aspects of these problems are presented in the paper: the numerical simulations of electric stress in coil-to-coil insulation of stator windings, the influence of the pulsed voltages modelling the PWM sequences, and the experimental results of PD in model twisted pair (TP) samples.
Język
PL
Treść
Narażenia eksploatacyjne są powodem postępującej degradacji elektrycznych układów izolacyjnych. Ocena intensywności i dynamiki tych procesów, będących m.in. konsekwencją lokalnego, roboczego natężenia pola elektrycznego jest zwykle prowadzona dla napięcia sinusoidalnie zmiennego. W aplikacjach, w których stosowane są energoelektroniczne układy przekształtnikowe narażenia napięciowe mają formę impulsów szybkozmiennych, tworzących powtarzalne sekwencje. Szczególne problemy powstają w układach napędowych silników indukcyjnych z modulacją szerokości impulsów (PWM), a związane są one z przepięciami oraz wyładowaniami niezupełnymi (wnz) w izolacji kabli zasilających oraz silników. Przebiegi PWM wytwarzają złożone przepięcia, które narażają izolację w większym stopniu niż napięcia przemienne. Przepięcia tworzą ciągi impulsów o bardzo krótkich czasach narastania, co ma zasadniczy wpływ na powstawanie i aktywność wyładowań niezupełnych w układach izolacyjnych. Artykuł przedstawia wybrane aspekty tych problemów: symulacje numeryczne naprężeń elektrycznych izolacji międzyzwojowej, wpływ napięć impulsowych modelujących sekwencje PWM oraz wyniki badań eksperymentalnych wnz w próbkach modelowych typu para skręcona (TP).
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:086033
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych