Jednołącznikowy falownik z przełączaniem ZVS do nagrzewania indukcyjnego – praca optymalna
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Seria: Elektryka
ISSN
0374-4817
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
125
Strony od-do
147--156
Numer tomu
1169
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.71
Słowa kluczowe
EN
ZVS
induction heating
transistor inverter
class E inverter
Streszczenia
Język
EN
Treść
The optimum operation of a single-switch class E inverter for induction heating has been discussed in the paper. The graphs of the most important inverter parameters as a function of the values of the resonant circuit elements are shown. These parameters are: relative conduction time of the transistor, relative switching frequency, and relative values of the maximum voltage across the transistor, maximum transistor's current arid power of the inverter. The results presented have been illustrated with some current and voltage waveforms obtained on the basis of mathematical analysis as well as using Spice simulations. An idea of a control circuit has also been discussed, which should ensure nearly optimum operation of the inverter.
Język
PL
Treść
W artykule omówiono pracę optymalną jednołącznikowego tranzystorowego falownika klasy E do nagrzewania indukcyjnego. Przedstawiono wykresy najważniejszych parametrów falownika w zależności od wartości elementów obwodu rezonansowego. Są nimi względny czas przewodzenia tranzystora, względna częstotliwość jego przełączania oraz względne warto ści maksymalnego napięcia na tranzystorze, maksymalnego prądu tranzystora oraz mocy falownika. Podane wyniki uzupełniono o przykładowe przebiegi czasowe prądów i napięć w falowniku otrzymane zarówno na podstawie analizy matematycznej, jak i poprzez symulacje w programie Spice. Przedstawiono również koncepcję układu sterowania falownika, który powinien zapewniać pracę w warunkach bliskich optymalnym.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:079531