Internet Rzeczy w systemach automatyki budynkowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Napędy i Sterowanie
ISSN
1507-7764
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Druk-Art
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
12
Strony od-do
88--93
Numer tomu
16
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
EN
Treść
A concept of the Internet of Things technology implementation in building automation systems is presented in this paper. Various fields of possible applications are described: field-level devices operation, remote access to them from the management level and dedicated access terminals, as well as organisation of integrated data communication platforms for big buildings and building complexes. Modern trends in development of the integrated, open and flexible building automation systems with IP protocol networks support are presented as well.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono koncepcje implementacji technologii Internetu Rzeczy w systemach automatyki budynkowej. Omówiono różne obszary aplikacyjne, związane zarówno z obsługą urządzeń i modułów sieci na poziomie obiektowym, zdalnym dostępem do nich z poziomu aplikacji nadrzędnych i terminali dostępowych, jak i z organizacją zintegrowanych platform wymiany informacji dla dużych budynków i kompleksów budynkowych. Artykuł wskazuje na najnowsze trendy rozwoju zintegrowanych, otwartych i elastycznych systemów automatyki budynkowej, ze wsparciem obsługi i komunikacji danych przez sieci protokołu IP.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:087096