Informatyzacja w administracji uczelni wyższych w kontekście rekrutacji na studia – zalety i zagrożenia
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania. Dział Upowszechniania Wiedzy
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
6
Strony od-do
12184--12187
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.2
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
The development of information systems determines the development of the information society. The use of ICT solutions can support the recruitment process at universities. The use of modern recruitment systems creates many challenges, and at the same time causes a large number of different threats. The article presents the basic concepts of computer use in the context of admissions based on current regulations.
Język
PL
Treść
Rozwój systemów informatycznych determinuje rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wykorzystanie rozwiązań ICT może wspomagać proces rekrutacji na studia w uczelniach wyższych. Zastosowanie nowoczesnych systemów rekrutacyjnych stwarza wiele wyzwań, a jednocześnie powoduje dużą ilość rozmaitych zagrożeń. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia wykorzystania informatyki w kontekście rekrutacji na studia w oparciu o aktualne przepisy.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:087319