Computer-aided design of cutting heads
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering
ISSN
2449-6421
EISSN
Wydawca
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
22--32
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.57
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
EN
scroll-type cutting heads
computer-aided design
rock breaking
cutting heads
PL
komputerowe wspomaganie projektowania
urabianie skał
frezujące organy urabiające
frezujące organy ślimakowe
Streszczenia
Język
EN
Treść
The design of cutting heads is a complex process in which it is necessary to perform multiple recalculations of complicated formulas and to correct the assumptions of input data. The purpose is to provide high efficiency and effectiveness of these tools, along with their durability and reliability during exploitation in difficult mining and geological conditions. The article presents a program, developed by the authors, which enables to design a cutting head with picks or with discs. After the input data are entered and the calculation process is completed, the program presents in a graphic manner the distribution of cutting tools on the head and the distribution of cut slices generated by the designed head. The program enables to determine the forces and torques which act on a single cutting tool, as well as the forces and torques which are reduced at the end of the head shaft.
Język
PL
Treść
Projektowanie organów urabiających jest procesem złożonym, wymagającym wielokrotnego przeliczania skomplikowanych wzorów, wiążącym się z dokonywaniem każdorazowo korekty założeń danych wejściowych w celu zapewnienia wysokiej skuteczności i efektywności ich działania oraz trwałości i niezawodności podczas eksploatacji w trudnych warunkach górniczo-geologicznych. W artykule zaprezentowano autorski program umożliwiający projektowanie organu z nożami oraz z dyskami. Po wprowadzeniu danych wejściowych do programu oraz dokonaniu procesu obliczeniowego przedstawia on w sposób graficzny rozkład narzędzi skrawających na rozwinięciu organu oraz rozkład skrawów generowany przez zaprojektowany organ. Umożliwia wyznaczenie sił i momentów sił działających na pojedyncze narzędzie skrawające oraz sił i momentów zredukowanych na końcu wału organu.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:095603