Analiza technologii monitoringu i sterowania w budynkach – Prosumenckie Mikroinstalacje Energetyczne
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Napędy i Sterowanie
ISSN
1507-7764
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Druk-Art
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
12
Strony od-do
101--109
Numer tomu
17
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.64
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
EN
Treść
In this paper authors present a technical analysis of building automation, monitoring and control systems implementations possibility in energy management systems applications for buildings, equipped with additional, renewable energy sources. Effective use of this kind of the energy sources, together with classic energy supply networks, needs efficient energy distribution and flows control in energy micro-installations, depending on users and different subsystems demands as well as supply and demand from energy suppliers, actual tariffs etc. Implementation of the control and monitoring systems to support this idea requires the use of modern data communication standards, based on integrated, distributed field-level networks and the Internet of Things technologies.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono analizę możliwości technicznych wykorzystania systemów automatyki budynkowej, monitoringu i sterowania w budynkach w organizacji systemów zarządzania energią dla obiektów dodatkowo wykorzystujących odnawialne źródła energii. Efektywne użytkowanie takich źródeł, w połączeniu z klasycznymi instalacjami zasilania w energię elektryczną, wymaga sprawnej dystrybucji energii w mikroinstalacji energetycznej budynku, w zależności od zapotrzebowania ze strony użytkowników, podsystemów infrastruktury budynkowej oraz podaży i popytu ze strony dostawców energii, aktualnej taryfy cenowej itp. Budowa systemów sterowania i monitoringu, realizujących tę ideę, wymaga z kolei zastosowania nowoczes­nych standardów komunikacji danych, w oparciu o technologie rozproszonych sieci obiektowych oraz Internetu Rzeczy.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:094816