Active consumers in Smart Grid systems – applications of the building automation technologies
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Przegląd Elektrotechniczny
ISSN
0033-2097
EISSN
2449-9544
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych "Sigma NOT"
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
6
Strony od-do
227--233
Numer tomu
89
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
EN
SmartGrid
interoperability
building automation
LonWorks
PL
LonWorks
automatyka budynkowa
integracja
SmartGrid
Streszczenia
Język
EN
Treść
The Building Automation Systems (BAS) fulfil an increasingly important role in buildings, especially commercial and public buildings. They are an essential element of the building management systems (BMS) organization, integrating all building infrastructure subsystems on the field level. This paper presents the concept of using BAS systems in organization of local energy and the media consumption measurement network, in view of the remote metering Smart Metering and Smart Grid implementation as well as emergence of so-called prosumers.
Język
PL
Treść
Systemy automatyki budynkowej (BAS) spełniają coraz bardziej znaczącą rolę w budynkach, zwłaszcza komercyjnych i użyteczności publicznej. Są podstawowym elementem organizacji systemów zarządzania budynkami – BMS, integrując na poziomie obiektowym wszystkie podsystemy infrastruktury budynkowej. W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania systemów BAS w organizacji lokalnych sieci pomiarów zużycia energii elektrycznej i mediów, w perspektywie wdrożenia systemów zdalnego opomiarowania Smart Metering, inteligentnych sieci elektroenergetycznych Smart Grid oraz pojawienia się tzw. prosumentów.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:075098