Integrated plant production – benefits and prospects./Integrowana produkcja roślin – korzyści i perspektywy.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Ogrodnictwa
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Progress in Plant Protection
ISSN
1427-4337
EISSN
2084-4883
Wydawca
Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
114-119
Numer tomu
56
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
polski
integrowana produkcja roślin
integrowana ochrona roślin
angielski
integrated plant production
integrated plant protection
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Przed publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Integrowana produkcja roślin – dobrowolny system produkcji żywności, podlegający rejestracji i czynnościom kontrolnym oraz wiążący się z koniecznością uzyskania przez producenta certyfikatu jakości żywności, funkcjonuje w Polsce od lat 90. ubiegłego wieku. System opiera się na wykorzystaniu w sposób zrównoważony postępu technicznego i biologicznego w uprawie, nawożeniu i ochronie roślin, przy zwróceniu szczególnej uwagi na ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Podstawowym elementem systemu jest stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin. Stosowanie systemu integrowanej produkcji roślin przynosi ogromne korzyści polskiemu rolnictwu, gdyż poprzez wprowadzanie zasad dobrej praktyki ochrony roślin produkujemy bezpieczną żywność, chronimy środowisko i zwiększamy bioróżnorodność, jak również zmniejszamy nakłady na produkcję.
Język
angielski
Treść
Integrated plant production – a voluntary system of food production subjected to registration and inspection operations, and requiring from a producer to obtain a food quality certificate, has been operating in Poland since the 90s of the last century. The system is based on the use of sustainably technical and biological progress in cultivation, fertilization and plant protection, with a particular attention on the protection of the environment and human health. The main element of the system is to use principles of Integrated Plant Management. Use of integrated plant production provides tremendous benefit to the Polish agriculture, because by implementation of the principles of good plant protection practice we produce safe food, protect the environment and increase biodiversity, as well as reduce expenditure on production.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-57514c06c2dc0f86be3c3017
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych