System pomiarowy do badania właściwości akumulatorów.
PBN-AR
Instytucja
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
ISSN
0366-4988
EISSN
Wydawca
Wojskowa Akademia Techniczna
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4
Strony od-do
197-209
Numer tomu
63
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
system pomiarowy
LabVIE W
pomiary akumulatorów
Streszczenia
Język
pl
Treść
Podczas prac konstrukcyjnych i badawczych prowadzonych w naszym Instytucie wielokrotnie spotykamy się z zagadnieniami związanymi z badaniem właściwości źródeł zasilania przeznaczonych do sprzętu inżynieryjnego. Badania te są często długotrwałe i wymagają stałej kontroli parametrów elektrycznych testowanego obiektu. Powyższe przesłanki doprowadziły do powstania systemu pomiarowego opartego o technologie pomiarowe i programistyczne firmy National Instruments. System jest kompletny, jednak ze względu na wielką elastyczność wykorzystanych technologii nie jest zamknięty i możliwa jest niemal nieograniczona jego rozbudowa. Artykuł zawiera opis: — funkcji oprogramowania, — wybranych sposobów dopasowania wielkości mierzonych do zakresów pomiarowych przetworników, — sposobów zapewnienia wygodnych połączeń elektrycznych i mechanicznych pomiędzy badanymi obiektami a przetwornikami, — przykładowego wykorzystania systemu w badaniu akumulatorów i baterii.
Cechy publikacji
Matematyka
Informatyka – dziedzina nauk matematycznych
Fizyka
Chemia
Automatyka i robotyka
Budowa i eksploatacja maszyn
Budownictwo
Elektronika
Elektrotechnika
Energetyka
Geodezja i kartografia
Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Inżynieria chemiczna
Inżynieria materiałowa
Mechanika
Telekomunikacja
Mathematics
Computer science – field of mathematics
Physics
Chemistry
Control engineering and robotics
Machinery construction and operation
Construction and building technology
Electronics
Electrical engineering
Energetics
Geodesy and cartography
Computer science – field of technical sciences
Chemical engineering
Materials science
Mechanics
Telecommunications
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:660843