Informacje finansowe jako podstawa podejmowania decyzji w jednostkach samorządu terytorialnego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Seria: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
ISSN
1733-2842
EISSN
2300-4460
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
77 (873)
Strony od-do
287-294
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Decyzje
Informacja
Samorząd terytorialny
Sprawozdawczość
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
6
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Cel – próba ukazania znaczenia sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego w podejmowaniu racjonalnych decyzji. Metodologia badań – analiza literatury przedmiotu oraz aktów prawnych dotyczących sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego. Wynik – sprawozdania finansowe i budżetowe, które sporządzane są przez jednostki samorządu terytorialnego zawierają wiele wad i nie w pełni służą podejmowaniu właściwych decyzji. Oryginalność/Wartość – wskazanie na możliwość stosowania nowego narzędzia, które dostarczyłoby trafnej i rzetelnej informacji dla celów zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego.
Język
EN
Treść
Purpose – an attempt to determine the importance of reporting of units of territorial government in making rational decisions. Design/Methodology/Approach – the analysis of the subject literature and legal acts concerning financial reporting of units of territorial government. Findings – financial and budgetary reports made by units of territorial government contain a lot of drawbacks and do not always serve a purpose of making right decisions. Originality/Value – indication of a possibility to apply new tools that would provide accurate and solid information for management goals in units of territorial government.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
0272601423401