Możliwości emisji multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej w przypadku utraty pasma 700 MHz
PBN-AR
Instytucja
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne
ISSN
1230-3496
EISSN
2449-7487
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
6
Strony od-do
444-447
Numer tomu
CD-ROM
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Streszczenia
Język
polski
Treść
W wyniku trwających obecnie na świecie prac rozważa się przyszłe przeznaczenie pasma 700 MHz (694- 790 MHz – tzw. druga dywidenda cyfrowa) na potrzeby systemów radiokomunikacji ruchomej. Pasmo to przeznaczone jest dziś w Europie i aktualnie wykorzystywane przez systemy telewizji naziemnej DVBT/T2 a utrata tego zakresu nie pozostawałaby bez wpływu na nie. Referat ma na celu ocenę wpływu ewentualnej zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz oraz zaprezentowanie nowej propozycji jego wykorzystania na potrzeby systemów telewizji naziemnej, która będzie możliwa do realizacji po ewentualnym wdrożeniu drugiej dywidendy cyfrowej. Przestawiono dwa warianty reorganizacji pasma: pierwszy zakłada wykorzystanie kanałów z obecnie niewykorzystywanych multipleksów (MUX5 i MUX6) jako uzupełnienie multipleksów MUX1-MUX4 a druga propozycja zakłada zachowanie wszystkich sześciu multipleksów poprzez zastosowanie większych obszarów rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do telewizji i wykorzystania nowego standardu telewizyjnego.
Cechy publikacji
Recenzowany artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PBN-R:613331