Aktualne trendy w badaniach wydolności i sprawności fizycznej w piłce ręcznej.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Turystyki i Rekreacji (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Książka
Tytuł książki
Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. T. 5
Data publikacji
2016
ISBN
9788393469239
Wydawca
Wyższa Szkoła Sportowa
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Aktualne trendy w badaniach wydolności i sprawności fizycznej w piłce ręcznej.
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
8-20
Numer rozdziału
1
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,73
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
pl
Piłka ręczna
Wydolność beztlenowa
Wydolność tlenowa
Zdolności motoryczne
Badanie
Sprawność fizyczna
Wydolność fizyczna
Baza danych
Zbiory biblioteczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
pl
Treść
Streszczenie Cel pracy: Celem pracy było dokonanie przeglądu aktualnych kierunków badań w zakresie wydolności i sprawności fizycznej w piłce ręcznej. Materiały i metody : Dokonano przeglądu najbardziej aktualnych prac naukowych z zakresu wydolności i sprawności fizycznej w piłce ręcznej wykorzystując archiwum popularnych i kluczowych baz naukowych takich jak: PubMed, Medline, Scopus, ResearchGateoraz zbiorów bibliotecznych AWFiS w Gdańsku. Wyniki: Wyniki zostały opisane w dwóch podrozdziałach omawiających zagadnienia związane z wydolnością i sprawnością fizyczną zawodników i zawodniczek piłki ręcznej. W pierwszym podrozdziale poddano analizie zagadnienia związane z kształtowaniem wydolności tlenowej i beztlenowej oraz zależności wyniku w grze od poziomu zdolności wysiłkowych piłkarzy i piłkarek ręcznych. W drugim podrozdziale zostały przeanalizowane wyniki badań dotyczące kształtowaniu sprawności ogólnej i specjalnej zawodników piłki ręcznej oraz związków korelacyjnych między ich cechami somatycznymi i zdolnościami motorycznymi. Wnioski: Analizowanie nowoczesnych trendów w zakresie badań dotyczących wydolności i sprawności fizycznej w piłce ręcznej jest istotnym elementem kształtującym wizje trenerów do podnoszenia optymalnych rozwiązań szkoleniowych. Jest czynnikiem rozwijającym tę dyscyplinę sportu zgodnie z wymogami współczesnego sportu zawodowego i amatorskiego.
Cechy publikacji
Rozdział w książce
Publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
726562