Preferencje turystyczne Polek.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Turystyki i Rekreacji (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Książka
Tytuł książki
Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. T. 5
Data publikacji
2016
ISBN
9788393469239
Wydawca
Wyższa Szkoła Sportowa
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Preferencje turystyczne Polek.
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
122-140
Numer rozdziału
8
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,70
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
polski
Turystyka
Polacy
Kobieta 20-55 r. ż.
Ankieta
Aktywność turystyczna
Popyt turystyczny
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Cel pracy: Celem badań było poznanie preferencji turystycznych polskich kobiet mieszkanek atrakcyjnego turystyczne dużego miasta. Autorów interesowały sposoby spędzania urlopu kobiet zamieszkujących Gdańsku. Materiał i metody: Zastosowaną metodą był sondaż diagnostyczny. Dokonano także przeglądu literatury zawierającej doniesienia dotyczące preferencji turystycznych polskich kobiet. Ankietę przeprowadzono w maju 2015 r. wśród 119 kobiet, z czego do końcowej analizy wykorzystano 100 kwestionariuszy. Respondentki to kobiety w wieku 20-55 lat będące mieszkankami Trójmiasta. Wyniki: Polki najchętniej spędzają swoje urlopy z rodziną. Najczęściej nie korzystają przy tym z pośrednictwa turoperatora. Większość kobiet planuje spędzenie urlopu w Polsce w miejscowościach położonych nad zbiornikami wodnymi. Wybierając miejsce wypoczynku kobiety kierują się jakością walorów wypoczynkowych. Dominujące formy aktywności w czasie urlopu to zwiedzanie, aktywność fizyczna. Kobiety młodsze chętnie biorą udział w spotkaniach towarzyskich, a kobiety starsze częściej niż młodsze oddają się tzw. leniuchowaniu. Stwierdzono różnice miedzy kobietami i młodszymi i starszymi w zakresie preferowanych środków transportu, ulubionych form rekreacji w czasie urlopu, kryterium wyboru oferty turystycznej oraz formy turystyki. Wnioski: Specyficzne potrzeby kobiet sugerują stworzenie wyspecjalizowanej oferty turystycznej dla tego segmentu rynku usług. Kobiety chcą spędzać czas w miejscach atrakcyjnych turystycznie, ale spokojnych, a czas przeznaczony na urlop poza miejscem zamieszkania zamierzają spędzać aktywnie dzięki uczestnictwu w różnych formach rekreacji plenerowej.
Cechy publikacji
CHAPTER_IN_A_BOOK
Publikacja oryginalna
Inne
System-identifier
726579