Efekty ochrony rzadkich gatunków roślin na przykładzie zimoziołu północnego Linnaea borealis w rezerwacie Górki = Effects of rare plants species conservation - a case study of twinflower Linnaea borealis in Górki nature reserve
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (Uniwersytet Łódzki)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Sylwan
ISSN
0039-7660
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
7
Strony od-do
531-538
Numer tomu
158
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
twinflower
oak-hornbeam forest
mixed coniferous forest
dynamic tendencies
pl
zimoziół półncny
grąd
bór mieszany
tendencje dynamiczne
Inne
System-identifier
0000051678