Chorobotwórczość Chlamydiaceae dla świń
PBN-AR
Instytucja
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Medycyna Weterynaryjna
ISSN
0025-8628
EISSN
Wydawca
POLISH SOC VETERINARY SCIENCES EDITORIAL OFFICE
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
5-9
Numer tomu
69
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
trzoda chlewna
choroby zwierzat
czynniki chorobotworcze
Chlamydophila abortus
Chlamydophila pecorum
Chlamydophila psittaci
Chlamydia suis
chorobotworczosc
infekcja bakteryjna
diagnostyka laboratoryjna
diagnostyka molekularna
en
Chlamydial species
pathogenicity
swine
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
The following species of the family Chlamydiaceae are the most important in causing asymptomatic or symptomatic infections in swine: Chlamydophila abortus, Chlamydophila pecorum, Chlamydophila psittaci and Chlamydia suis. Mostly they cause asymptomatic infections or to an unknown percentage they participate in the etiology of multifactorial syndromes, usually with other species of facultatively pathogenic bacteria or viruses. Chlamydiaceae in pigs are not exclusive etiological agents of strictly defined diseases, as for example Chlamydia trachomatis in causing trachoma in humans, but are associated with different pathologies such as: conjunctivitis, pneumonia, pericarditis, polyarthritis, enteritis, return to estrus, abortion, mummification of fetuses or piglets before parturition, or abortion, delivery of weak piglets and increased perinatal or neonatal mortality. The mentioned chlamydial species also contribute to inferior semen quality. However, in comparison with infections or diseases of pigs caused by other microorganisms, Chlamydiaceae are at present considered as rather less important pathogens. Whether this evaluation is a proper one has to be considered in the future, since diagnostic laboratories rarely routinely investigate specimens from swine for Chlamydiaceae. In the review diagnostic tests for the identification of Chlamydiaceae were mentioned as well, with an indication of their diagnostic value. In the introduction, remarks concerning the taxonomy of Chlamydiaceae were presented.
Cechy publikacji
praca przeglądowa
Inne
System-identifier
553439