Effect of frequency at which herbage left ungrazed by cows is cut on the feed value of the legume-grass sward under organic management
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
ISSN
1642-686X
EISSN
Wydawca
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
50-55
Numer tomu
59
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
organic farming
legume - grass mixture
grazing
feed value
pl
warunki ekologiczne
mieszanki bobowatych drobnonasiennych z trawami
wypas
wartość pokarmowa
Streszczenia
Język
en
Treść
The aim of the study carried out on an organically farmed field was to estimate the impact of pasture management that included cutting of ungrazed plants on the feeding value of a mixed legume-grass sward. The feeding value of the mixture was assessed in a single-factor experiment which comprised 4 dates on which ungrazed plants were cut (left uncut, cut after the 1st grazing event, cut after the last grazing event, cut after each grazing event). Failure to mow ungrazed plants was found to have a negative impact on forage quality, to lower its energy content and protein value, decrease digestibility, increase filling value and fiber content of fodder. It also promoted weed infestation of the sward and increased the percentage of aged vegetation which is of little use in cattle feeding. In order to obtain a good quality sward of a legume-grass mixture it is necessary to cut the uneaten plants at least once during the grazing season.
Język
pl
Treść
Celem badań zrealizowanych na polu ekologicznym była ocena wpływu pielęgnacji pastwiska polegająca na koszeniu niedojadów na wartość pokarmową runi bobowatych drobnonasiennych z trawami. Wartość pokarmową mieszanki oceniono w doświadczeniu dwuczynnikowym, gdzie pierwszym czynnikiem były 4 terminy koszenia niedojadów (bez koszenia niedojadów; koszenie niedojadów po 1 wypasie; koszenie niedojadów po ostatnim wypasie; koszenie niedojadów po każdym wypasie a drugim wypasy runi). Stwierdzono, że zaniechanie koszenia niedojadów niekorzystnie wpływa na jakości paszy, obniża wartość energetyczną, białkową i strawność paszy, zwiększa wartość wypełnieniową i zawartość włókna w paszy. Ponadto prowadzi do nadmiernego zachwaszczenia runi oraz nagromadzenia w niej pozostałości starej roślinności mało przydatnej w żywieniu krów. Uzyskanie dobrej jakości runi pastwiskowej z bobowatych drobnonasiennych z trawami zapewnia co najmniej jednorazowe w sezonie wegetacyjnym koszenie niedojadów.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
590638