Analiza czynnikowa plonowania odmian pszenicy ozimej w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) na Dolnym Śląsku
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Nauka Przyroda Technologie
ISSN
1897-7820
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
1-11
Numer tomu
8
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 3
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
en
winter wheat
cultivars
locations
variation of yields
pl
pszenica ozima
odmiany
miejscowości
zmienność plonów
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem badań było wyodrębnienie grup miejscowości odznaczających się znacznym podobieństwem plonowania badanych odmian pszenicy ozimej w poszczególnych punktach doświadczalnych za pomocą metody analizy czynnikowej. Analizowano plony 11 odmian pszenicy ozimej uzyskanych z doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) na Dolnym Śląsku w latach 2004-2006. Spośród doświadczeń PDO wytypowano osiem miejscowości odznaczających się zróżnicowanymi warunkami glebowymi. Zmienność plonowania pszenicy w analizowanym trzyleciu była w dużym stopniu uzależniona od warunków glebowoklimatycznych w okresie wegetacji roślin. Analiza czynnikowa umożliwiła podział Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian na trzy grupy różniące się pod względem zmienności plonów badanych odmian pszenicy ozimej. Do pierwszej grupy zaliczono stacje doświadczalne Naroczyce, Tomaszów i Pawłowice, drugą grupę tworzyły miejscowości Kobierzyce, Zybiszów, Tarnów i Krościna, a stację Jelcz-Laskowice zaliczono do odrębnego mikrorejonu.
Język
en
Treść
The aim of the research was to provide a report of areas, in which yield variability of winter wheat is similar in each experiment centre using factor analysis method. Yield variability of 11 winter wheat cultivars was analysed. They were gained from Post-registration Variety Testing System (PDO) experiments in the Lower Silesia region in 2004-2006. Among all PDO experiments, eight regions were chosen, in which soil conditions were diversified. Factor analysis method enabled to divide experimental sites into three groups, among which winter wheat yield variability was different. One group included Naroczyce, Tomaszów and Pawłowice experiment stations, whereas the second was formed of Kobierzyce, Zybiszów, Tarnów and Krościna experiment stations. Jelcz-Laskowice experiment station formed another, individual microregion in terms of winter wheat yield variability. Winter wheat yield variability during the analysed years was considerably dependent on soil and climatic conditions during the vegetation period.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
590595