Bezpieczeństwo żeglarzy na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Turystyki i Rekreacji (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
ISSN
1730-7953
EISSN
Wydawca
Wydaw. Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
59-68
Numer tomu
25
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
Mazurskie
Pojezierze
Jeziora
Bezpieczeństwo
Żeglarstwo
Ratownictwo wodne
en
Safety
Navigation
Masuria
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Szlak Wielkich Jezior Mazurskich jest najbardziej popularnym wodnym szlakiem turystycznym w Polsce. Liczne jeziora połączone kanałami w wygodny do żeglugi sposób sprawiają, że od maja do końca września ściągają w te strony ogromne rzesze żeglarzy i pasjonatów sportów wodnych. Niestety wzmożony ruch oraz towarzysząca urlopom beztroska zwiększają ryzyko wypadków. W takich okolicznościach szczególnego znaczenia nabiera czytelne oznakowanie szlaków, dobre wyszkolenie sterników jachtów oraz rozsądne zachowanie członków ich załóg. Istotne, z punktu widzenia bezpieczeństwa wodniaków, są sprawnie działające służby ratownicze. Celem badań było poznanie opinii żeglarzy na temat bezpieczeństwa turystów na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W badaniach zastosowano sondaż diagnostyczny z użyciem ankiety, który przeprowadzono wiosną i latem 2014 roku na grupie 120 żeglarzy. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że infrastruktura na szlaku sprzyja bezpiecznej żegludze, a działanie służb ratowniczych jest profesjonalne i spełnia oczekiwania wodniaków. Jednocześnie badania wykazały, że duża część żeglarzy zbyt lekkomyślnie traktuje zasady obowiązujące na wodzie.
Język
en
Treść
The Great Masurian Lakes trail is the most popular aquatic tourist trail in Poland. From May to the end of September, this place with numerous lakes, connected by channels in a way convenient for navigation, attracts huge crowds of boaters and water sports enthusiasts. However, the increased traffic on the trail and holiday carefree could cause many accidents. In such circumstances, legible marking trails, well-trained helmsmen of yachts and a reasonable conduct of the members of their crews are of particular importance. From security of boaters standpoint, well-functioning rescue services are also extremely essential. The aim of this study was to review the sailors’ opinions about the safety of tourists on the trail of the Great Masurian Lakes. A diagnostic survey was conducted on a group of 120 sailors in the spring and summer of 2014. The obtained results allow us to state if the infrastructure on this trail promotes safe navigation and if the operation of rescue services is professional and meets the boaters’ expectation. At the same time, research has shown that many sailors treat water safety rules too recklessly.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
729260