Zagospodarowanie pasa nadmorskiego w Gdańsku w opinii użytkowników.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Turystyki i Rekreacji (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
ISSN
1730-7953
EISSN
Wydawca
Wydaw. Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
92-101
Numer tomu
25
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
Gdańsk (woj. pomorskie) - Park im. Ronalda Reagana
Gdańsk (woj. pomorskie) - Park Brzeźnieński im. Jana Jerzego Haffnera
Gdańsk (woj. pomorskie) - Park Jelitkowski
Gdańsk (woj. pomorskie) - Park Nadmorski
Parki i ogrody
Gdańsk (woj. pomorskie)
Zagospodarowanie rekreacyjne
en
utdoor recreation
Ronald Reagan's Park
Jean G. Haffner's Park
Jelitkowski Park
Development of recreational parks
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii odwiedzających trzy wybrane parki w strefie nadmorskiej na temat ich stanu zagospodarowania. Do badań zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Ankieta została przeprowadzona na terenie parku Nadmorskiego im. Ronalda Reagana, parku Brzeźnieńskiego im. Jana J. Haffnera i parku Jelitkowskiego. Badania dowiodły, że analizowane fragmenty pasa nadmorskiego są często odwiedzane przez mieszańców Gdańska, ponieważ posiadają zróżnicowaną i urozmaiconą infrastrukturę rekreacyjną. Stan techniczny wielu elementów zagospodarowania budzi jednak zastrzeżenia. Infrastruktura rekreacyjna tego fragmentu pasa nadmorskiego skierowana jest do osób w różnym wieku. Nie wszyscy odwiedzający nadmorskie parki czują się w nich bezpiecznie.
Język
en
Treść
The aim of the study was to analyse what the visitors of three selected parks in the coastal zone think on their state of development. The study used a diagnostic survey method. The survey was conducted in Ronald Reagan’s Park, Jean G. Haffner’s Park and Jelitkowski Park. The study has shown that the analyzed regions of the coastline are frequently visited by the local population due to their diverse and varied recreational infrastructure. However, the technical condition of many elements of development raises serious concerns. The recreation infrastructure in that region of the coastline is addressed to people of all ages yet not all coastal parks visitors feel safe in them.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
729282