OCENA PRODUKCYJNO-EKONOMICZNA WYDAJNOŚCI RUNI BOBOWATO-TRAWIASTEJ W ZALEŻNOŚCI OD SKŁADU GATUNKOWEGO MIESZANEK I SPOSOBU UŻYTKOWANIA
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
ISSN
1508-3535
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
95-101
Numer tomu
18
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
plon do wypasu; plon suchej masy pobranej; wartość energetyczna i białkowa paszy; mieszanka pastwiskowa; sposoby użytkowania runi; analiza ekonomiczna kosztów produkcji
en
yield of the dry matter; dry matter consumed by cows; feed unit for lactation and protein value; grazing mixtures; grassland utilization system; economic analysis of production costs
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem badań było wyznaczenie optymalnego pod względem produkcyjnym, jakościowym i ekonomicznym składu gatunkowego mieszanek i sposobu użytkowania runi bobowato-trawiastej. Badania polowe przeprowadzono w latach 2009-2012 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Grabowie, na glebie płowej (pgm.gl). Badanymi czynnikami były: 4 mieszanki o 50-procentowym udziale w stosunku do siewu czystego roślin bobowatych i traw (czynnik I), 2 sposoby użytkowania mieszanek: P – pastwiskowe, K/P – kośno-pastwiskowe (czynnik II). Ze względów ekonomicznych i produkcyjnych wykazano przydatność do produkcji paszy mieszanki lucerny z trawami (mieszanka 3) oraz koniczyny białej i lucerny z trawami (mieszanka 4). W kośno-pastwiskowym użytkowaniu plony suchej masy, wykorzystanie runi oraz produkcja netto jednostek energetycznych i białkowych były większe niż na pastwisku. Najwyższy udział w kosztach miały nawozy i paliwa.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
741452