ADD-ON PASSIVE ARMOUR FOR LIGHT ARMOURED VEHICLES PROTECTION
PBN-AR
Instytucja
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Problemy Techniki Uzbrojenia
ISSN
1230-3801
EISSN
Wydawca
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1/2013
Strony od-do
17-24
Numer tomu
R.42, z. 125
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
Słowa kluczowe
angielski
add-on armour
armour-piercing projectile
perforated steel sheet
numerical simulations
Autodyn
polski
pancerz dodatkowy
pocisk przeciwpancerny
płyta stalowa perforowana
symulacje numeryczne
Autodyn
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The possibility of increasing of passive armour protection effectiveness by inclination of its surface in relation to the initial axis of the projectile trajectory was analyzed in this article. Phenomena which occur during penetration of the armour-piercing projectiles API into steel plates placed at different angles in relation to the initial axis of the projectile were described. Characteristic mechanisms of the API projectile behaviour observed during experiments, i.e. fragmentation of the projectile core during oblique perforation and deflecting of its trajectory from the initial axis of the penetration, were reproduced in the Ansys Autodyn v.14 computer program. On the basis of numerical analyses and results of experimental tests available in literature the layer of the armour was designed which contains perforated steel plates placed at the angle α=45º in relation to predicted projectile trajectory. Computer simulations of the 14.5 mm AP type B-32 projectile impact onto the model of the armour layer were made in the Ansys Autodyn v.14 program. The results obtained during the numerical analyses confirm that perforated steel plates placed at proper angle have high protection effectiveness against the API projectiles of the 4th level of STANAG 4569.
Język
polski
Treść
W artykule przeanalizowano możliwość zwiększenia skuteczności ochronnej pancerza pasywnego w wyniku pochylenia jego powierzchni względem początkowej osi trajektorii lotu pocisku. Dokonano analizy zjawisk zachodzących podczas penetracji pocisków przeciwpancernych API (armour-piercing) w płyty stalowe umieszczone pod różnymi kątami. Zaobserwowane podczas badań eksperymentalnych charakterystyczne mechanizmy powstrzymywania pocisków API (kruszenie rdzenia pocisku przy perforacji kątowej, odchylanie jego toru lotu od początkowej osi penetracji) odwzorowano numerycznie w programie Ansys Autodyn v. 14. Następnie, na podstawie analiz numerycznych oraz dostępnych w literaturze wyników eksperymentalnych, zaprojektowano warstwę pancerza, wykorzystującą perforowane blachy stalowe umieszczone pod kątem 45º w stosunku do przewidywanego toru lotu pocisku. W programie Ansys Autodyn v. 14 wykonano symulacje komputerowe uderzenia 14,5 mm pocisku API typu B-32 w zaprojektowaną warstwę pancerza. Uzyskane podczas analiz numerycznych wyniki mogą świadczyć o tym, że stalowe płyty perforowane umieszczone pod odpowiednim kątem względem uderzającego pocisku, mają wysoką skuteczność ochronną przeciw pociskom AP na poziomie 4 wg STANAG 4569.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
611346