Finanse ekonomii społecznej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Finansów i Bankowości (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2015
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
186
Numer tomu
1
Seria wydawnicza
Akademia Lidera
Numer w serii wydawniczej
1
Numer wydania
1
Wydawca
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Miejsce wydania
Poznań
ISBN
9788372053329
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
11,60
Autorstwo oznaczone
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 1)
Streszczenia
Język
pl
Treść
Ekonomia społeczna jest kategorią wielopłaszczyznową, w rozmaity sposób interpretowaną przez teoretyków, którzy w badaniach naukowych kładą nacisk na różne jej aspekty. Mimo dużego zainteresowania naukowców i praktyków gospodarczych tematyką ekonomii społecznej, na rynku polskim brak jest opracowania traktującego problematykę przekrojowo, zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Stąd zasadna wydaje się próba usystematyzowania wiedzy z tego zakresu. Autorzy monografii szeroko ujmują zagadnienia ekonomii społecznej. Prezentują m.in. współpracę samorządu z podmiotami ekonomii społecznej, ekonomizację organizacji pozarządowych oraz zarządzanie w podmiotach ekonomii społecznej. Dużo uwagi poświęcają zagadnieniom związanym z finansami ekonomii społecznej, w tym finansowaniu zwrotnemu podmiotów ekonomii społecznej oraz fundraisingowi – jako narzędziu kreowania dobrych relacji w ekonomii społecznej. W zakresie prawa akcentują przede wszystkim klauzule społeczne w prawie zamówień publicznych w Polsce. Dopełnieniem przedstawionych problemów jest wykorzystanie coachingu w budowie kapitału społecznego w podmiotach ekonomii społecznej oraz komunikacja przedsiębiorstwa ekonomii społecznej z otoczeniem. Tylko zintegrowanie wymienionych obszarów może zapobiec szeroko rozumianemu wykluczeniu społecznemu. Książka ukazała się w serii „Akademia Lidera Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” tom I.
Cechy publikacji
discipline:Ekonomia
discipline:Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
discipline:Economics
discipline:Management – field of economics
Scholarly monograph
Scholarly monograph is a thematically consistent, comperhensive scholarly treatise. In PBN, conference proceedings books are also considered scholarly monographs. If you are adding a conference proceedings book, please remember to mark also "Collective publication" and "Conference publication" checkboxes.
Monografia naukowa
Monografia naukowa to spójne tematycznie, wyczerpujące opracowanie naukowe. W PBN za monografie naukowe uważane są również zbiorowe książki pokonferencyjne (tzw. conference proceedings). Jeśli dodajesz zbiorową książkę pokonferencyjną, pamiętaj o tym, by zaznaczyć również pola "Publikacja zbiorowa" oraz "Publikacja konferencyjna".
Inne
System-identifier
PBN-R:700891