Aktywność wolnoczasowa dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Turystyki i Rekreacji (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
ISSN
1730-7953
EISSN
Wydawca
Wydaw. Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
19-34
Numer tomu
24
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Wiek przedszkolny
Dziecko 3-6 r. ż.
Aktywność fizyczna
Czas wolny
en
Leisure
Pre-school children
Physical activity
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem badań było określenie sposobów spędzania czasu wolnego rodziców ze swoimi dziećmi uczęszczającymi do różnego rodzaju przedszkoli. Badania przeprowadzone zostały w 11 placówkach: 8 przedszkolach oraz w 3 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gdańska. Do badań wybrano przedszkola publiczne oraz niepubliczne z dobrymi warunkami do aktywności fizycznej, posiadające sale do zajęć ruchowych oraz ze złymi warunkami do aktywności fizycznej, nieposiadające sali do zajęć ruchowych. Piątą grupę badawczą stanowiły oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W badaniu wzięło udział 190 rodziców dzieci ze wszystkich badanych placówek. W ramach badań zastosowano sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza dla rodziców. Z deklaracji rodziców na temat sposobów spędzania czasu wolnego z dziećmi wynika, że telewizję ogląda najczęściej grupa z PNZW (prawie 93%). Rodzice dzieci z PPDW najczęściej (93,2%) spędzają wolny czas z dzieckiem – czytając im książki (p < 0,05). Rodzice dzieci z PNDW (72,7%) oraz z PPZW (70,8%) najczęściej zabierają dzieci na plac zabaw (p < 0,05). Najczęściej do aktywności fizycznej w postaci ćwiczeń razem z dzieckiem (p < 0,05) zachęcają rodzice dzieci uczęszczających do PNDW (27,3%). Według deklaracji rodziców największą grupę dzieci spędzających aktywnie czas powyżej 1 godziny w dni powszednie, były dzieci z OPSP (p < 0,05), w weekendy również dzieci z OPSP (94,4%) oraz z PNDW (90%). Rodzice posiadający wykształcenie wyższe częściej spędzają czas z dziećmi w domu, np. czytając z nimi książki, bawiąc się, oglądając telewizję lub korzystając z komputera. W grupach, gdzie 1/3 respondentów posiada wykształcenie średnie, rodzice częściej podejmują aktywne formy ruchu, np. zabawę na podwórku, spacerowanie. Najliczniejsza grupa rodziców z wykształceniem zawodowym oraz średnim najczęściej spędza z dziećmi wolny czas podejmując najbardziej aktywne formy ruchu, np. jazdę na rowerze.
Język
en
Treść
The purpose of the research was to determine in which ways parents spend their leisure time with their nursery- -school children. The research was conducted in 11 institutions located in Gdańsk: 8 nursery schools and 3 nursery departments in primary schools. The establishments chosen for the study were public pre-schools and non-public preschools both well prepared for physical activities (equipped with physical activity halls) and badly prepared for physical activities (not equipped with physical activity halls). Nursery departments in primary schools were the fifth studied group. 190 parents from all the mentioned establishments took part in the survey. The research was based on a diagnostic survey using a questionnaire for parents. The survey results show that watching television is the most popular way of spending free time with nursery-school children among the PNZW (almost 93%). Among the parents of PPDW children, reading books with them is the most popular way of spending free time (p < 0,05). Activities in outdoor playgrounds are most common ways of spending free time with children for the parents from PNDW and PPZW – respectively 72.7% and 70.8%. Physical activities based on exercises undertaken with children (p < 0.05) mostly engage parents of PNDW children (27.3%) Based on parents’ statements the largest group of children spending their free time in an active way was the group of OPSP children (p < 0.05) and at weekends also OPSP (94.4%) and PNDW (90%) children. Parents with higher education tend to spend more time with their children at home, reading books, playing, watching television or using the computer. In groups where 1/3 of the respondents have secondary education, parents are more likely to undertake active forms of leisure – playing on a playground and walking. The biggest group of respondents with vocational and secondary education is the most physically active when spending free time with children by bicycle riding.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
641322