Przystosowanie placów zabaw w Parku Reagana do potrzeb rozwojowych dzieci.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Turystyki i Rekreacji (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Książka
Tytuł książki
Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu.T. 4.
Data publikacji
2014
ISBN
9788393469239
Wydawca
Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Sportowej
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Przystosowanie placów zabaw w Parku Reagana do potrzeb rozwojowych dzieci.
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
121-137
Numer rozdziału
8
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
polski
Gdańsk (woj. pomorskie). Park im. Ronalda Reagana
Parki i ogrody
Place zabaw
Parki rozrywki i rekreacji
Rekreacja ruchowa
Dziecko 3-9 r. ż.
Rozwój fizyczny
Rozwój motoryczny
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Cel pracy: Celem badań było wykazanie atrakcyjności plenerowych placów zabaw w Parku im. Ronalda Regana (zwanym dalej Parkiem Regana) w Gdańsku a także możliwości zaspokajania potrzeb dzieci w zakresie rozwoju fizycznego i motorycznego. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na podstawie dokumentacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku oraz przeglądu piśmiennictwa dotyczącej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży Wyniki: Place zabaw w gdańskim Parku Regana wyposażone są w atrakcyjne i zróżnicowane urządzenia budzące duże zainteresowanie wśród dzieci. Posiadają urządzenia plenerowe gwarantujące wykonywanie wszystkich czynności ruchowych zalecanych dla dzieci służących jego rozwojowi. Najlepsze warunki zostały stworzone do kształtowania siły, zwinności, koordynacji ruchowej oraz doskonalenia poczucia równowagi. Wnioski: Sugeruje się, aby modernizując istniejące place zabaw, zamontować urządzenia, dzięki którym dzieci mogłyby doskonalić koordynację ruchowo – wzrokową poprzez wykonywanie ćwiczeń celowniczych. Place zabaw w Parku Regana nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Cechy publikacji
CHAPTER_IN_A_BOOK
Inne
System-identifier
657416