Antropologiczne podstawy kultury fizycznej.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Turystyki i Rekreacji (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Książka
Tytuł książki
Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu.T. 4.
Data publikacji
2014
ISBN
9788393469239
Wydawca
Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Sportowej
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Antropologiczne podstawy kultury fizycznej.
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
151-161
Numer rozdziału
10
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
polski
Kultura fizyczna
Antropologia
Sport
Filozofia
Etyka
Tomasz z Akwinu (św. ; 1225-1274)
Wychowanie fizyczne
Personalizm
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
polski
Treść
Cel pracy: Celem niniejszej pracy jest wykazanie antropologicznych podstaw kultury fizycznej w odniesieniu do człowieka, z uwzględnieniem filozofii realistycznej św. Tomasza z Akwinu. Materiał i metody: W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego zagadnień związanych z personalistyczną koncepcją człowieka św. Tomasza z Akwinu. Przedstawiono koncepcje polskich i zagranicznych autorów koncentrujących się na zagadnieniach roli człowieka w kulturze fizycznej jako podmiotu badań. Wyniki: Na podstawie analizy piśmiennictwa przedstawionego w pracy wykazano, że człowiek stanowi centralne miejsce w kulturze fizycznej. Wnioski: Prawda o człowieku pozwala zrozumieć, że sport jest dla człowieka, a nie człowiek dla sportu. Oznacza to, że sport jako taki nie jest zły – to od człowieka zależy, jaki zrobi z niego użytek. Jak inne dziedziny kultury może posłużyć do degradacji, a nawet unicestwienia człowieka. To nie sport jest zepsuty, ale człowiek decydujący o jego jakości moralnej.
Cechy publikacji
CHAPTER_IN_A_BOOK
Inne
System-identifier
657357