ANALIZA WPŁYWU NAGRZEWANIA SIĘ PENETRATORA POCISKU PODKALIBROWEGO NA JEGO WŁASNOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE
PBN-AR
Instytucja
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Problemy Techniki Uzbrojenia
ISSN
1230-3801
EISSN
Wydawca
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4/2014
Strony od-do
29-41
Numer tomu
R.43, z.132
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
polski
mechanika
balistyka
pocisk podkalibrowy
angielski
mechanics
ballistic
subcalibre projectile
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu nagrzewania się penetratora pocisku podkalibrowego na torze lotu i wpływ tego procesu na własności wytrzymałościowe spieku na osnowie wolframowej, z którego jest wykonany penetrator. Wyniki obliczeń przedstawiają w części teoretycznej przybliżone (ze względu na ograniczoną dokładność zastosowanego oprogramowania) rozkłady temperatur w poszczególnych elementach i obszarach penetratora pocisku podkalibrowego. W części eksperymentalnej przedstawiono wyniki badań dynamicznych próbek spieku na osnowie wolframowej, wykonanych na zmodyfikowanym pręcie Hopkinsona dla temperatur 20C, 150C i 300C.
Język
angielski
Treść
The paper presents some results of numerical analysis of heating process which kinetic penetrator is subjected on its flying path with the influence of this process on strength properties of a sintered tungsten alloy. In the theoretical part the distributions of approximate temperatures (because of a limited accuracy of used computer code) in particular elements and areas of the penetrator are presented. In the experimental part there are presented some results of dynamic tests of specimens of the tungsten alloy carried out on the modified Hopkinson’s split bar for temperatures of 20C, 150C and 300C.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
609238