ANALIZA I SYNTEZA METODYK BADAWCZYCH BRONI STRZELECKIEJ NA PRZYKŁADZIE TESTÓW PYŁOSZCZELNOŚCI KARABINKÓW
PBN-AR
Instytucja
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Problemy Techniki Uzbrojenia
ISSN
1230-3801
EISSN
Wydawca
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1/2014
Strony od-do
67-74
Numer tomu
R.43, z.129
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Słowa kluczowe
polski
broń strzelecka
metodyka badawcza
angielski
small arms
metodology
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono algorytm realizacji procesu badawczego na przykładzie badań działania broni strzeleckiej w warunkach pyłu. Opracowany algorytm w formie schematu blokowego pełni funkcję pomocniczą przy podejmowaniu szybkich i prawidłowych decyzji dotyczących przeprowadzania kolejnych etapów badań. Wykonywanie badań zgodnie z opracowanym schematem postępowania zapewnia ich wykonanie zgodnie z NO-10-A-500-6 i metodykami badań poligonowych broni strzeleckiej. Opracowany algorytm stanowi uzupełnienie istniejących metodyk badawczych broni strzeleckiej.
Język
angielski
Treść
In the paper the algorithm of conduct during test process on the example of small arms test in the dust conditions was described. The algorithm of test proceeding was worked out in block scheme form. It has been designed to perform the auxiliary function during taking quick and correct decisions helping to perform the next stage of the test. Applying the schemes of proceedings permit suitable reactions during a test without needless delay and omission of essential nuances of the whole methodology. The algorithm which was worked out can supplement the existing test methodologies of small arms.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
589113