Ammonia-modified Co(II) sites in zeolites: IR spectroscopy and spin-resolved charge transfer analysis of NO adsorption complexes
PBN-AR
Instytucja
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS
ISSN
1463-9076
EISSN
Wydawca
ROYAL SOC CHEMISTRY
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
24089-24098
Numer tomu
16
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 2
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
6th International FEZA Conference
Początek konferencji
2014-09-08
Koniec konferencji
2014-09-11
Lokalizacja konferencji
Leipzig
Kraj konferencji
DE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
690092
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych