The impact of inequalities in regional economic development on disparities in spatial distribution of cashless payment infrastructure in Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Journal of Economics and Management
ISSN
1732-1948
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
173-188
Numer tomu
21
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,840525
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
PL
rozwój regionalny
obrót bezgotówkowy
infrastruktura
zróżnicowania przestrzenne
EN
regional development
cashless payments
infrastructure
spatial disparities
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper attempts to quantify the impact of inequalities in regional economic development on disparities in spatial distribution of cashless payment infrastructure in Poland at the voivodeship (NUTS 2 region) level. Our findings reveal that general patterns of spatial distribution of GDP per person and the composite index of cashless payment infrastructure development are similar. The richest regions – mazowieckie voivodeship and the regions of Western Poland have the most developed infrastructure, while the poorer eastern voivodeships are clearly lagging behind. The obtained results indicate that the impact of economic development on spatial distribution of cashless payment infrastructure is statistically significant.
Język
PL
Treść
Artykuł podejmuje próbę oszacowania wpływu nierówności w regionalnym rozwoju gospodarczym na zróżnicowania w przestrzennym rozmieszczeniu infrastruktury obrotu bezgotówkowego w Polsce na poziomie województw (regionów NUTS 2). Wyniki badania pozwalają stwierdzić, że ogólne prawidłowości przestrzennego zróżnicowania PKB per capita i syntetycznego wskaźnika rozwoju infrastruktury obrotu bezgotówkowego są zbliżone. Najbogatsze regiony - województwo mazowieckie i województwa Zachodniej Polski cechują się najwyżej rozwiniętą infrastrukturą, podczas gdy uboższe województwa wschodnie pozostają wyraźnie w tyle. Uzyskane rezultaty wskazują, że wpływ rozwoju gospodarczego na przestrzenne rozmieszczenie infrastruktury obrotu bezgotówkowego jest istotny statystycznie.
Inne
System-identifier
86399