Charakterystyka wybranych inwazyjnych gatunków roślin - gatunki jednoroczne
PBN-AR
Instytucja
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
Inwazyjne gatunki roślin w Kampinoskim Parku Narodowym i w jego sąsiedztwie
Data publikacji
2014
ISBN
9788375852486
Wydawca
Kampinoski Park Narodowy
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Charakterystyka wybranych inwazyjnych gatunków roślin - gatunki jednoroczne
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
37-50
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
2,1
Hasło encyklopedyczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Inne
System-identifier
9794