Możliwości rozwoju obszarów wiejskich na terenach Natury 2000 na przykładzie gminy Pińczów
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Geodezyjny
ISSN
0033-2127
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
6
Strony od-do
3-12
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
obszary wiejskie
rozwój
Streszczenia
Język
polski
Treść
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań prowadzonych w gminie Pińczów, woj. świętokrzyskie w celu wskazania potencjalnych możliwości i barier rozwoju obszaru wiejskiego na terenach Natury 2000. Badania oparto o analizę strategii rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego oraz ankietowe. Pozwalają stwierdzić, że na planowanych w strategii 5 kierunków działań 4 nie będzie mogło być realizowanych w oczekiwanym zakresie, tj.: rozwój produkcji roślinnej i zwierzęcej, zalesianie gruntów o niskiej bonitacji, rozwój bazy przetwórczej i przechowalniczej oraz rozwój rozmaitych form przedsiębiorczości. Będą problemy z prowadzeniem inwestycji, głównie drogowych i komunalnych. Na analizowanym obszarze Natura 2000 sugerowana jest modyfikacja kierunków rozwoju obszarów wiejskich tj.: prowadzenie produkcji rolnej metodami ekologicznymi, rozwój turystyki oraz różnych form drobnej produkcji i usług nieuciążliwych dla środowiska. Wymagają one jednak wsparcia finansowego.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
590131