Ocena rozdrobnienia gospodarstw rolnych dla określenia rozmiarów prac scaleniowych w Polsce
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Geodezyjny
ISSN
0033-2127
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
3-12
Numer tomu
10
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
rozdrobnienie gospodarstw
grunty
prace scaleniowe
Streszczenia
Język
polski
Treść
W opracowaniu przedstawiono stan aktualny oraz potrzeby poprawy rozłogu gruntów gospodarstw rodzinnych w Polsce. Oceny stanu rozłogu gruntów dokonano na podst. danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z 2013 r., wszystkich rodzinnych gospodarstw rolnych, tj. o powierzchni 1-300 ha, które weszły do systemu wsparcia. Analizą objęto łącznie ok. 0,75 mln gospodarstw. Oceny potrzeb scalania gruntów dokonano na podst. kryteriów regionalnych, zaproponowanych przez Wojewódzkie Biura Geodezyjne. W Polsce gospodarstwa rodzinne, będące w systemie wsparcia posiadają średnią (ok. 16-hektarową) powierzchnię, na którą składa się ok. 6 działek ewidencyjnych o ok. 3-hektarowej powierzchni. Potrzeby prac scaleniowych ustalono na poziomie ok 7,1 mln ha, tj. 69,14% powierzchni użytków rolnych. Największe potrzeby występują na obszarze południowej, południowo-wschodniej oraz centralnej Polski. Aby realnie zmniejszać powierzchnię o niekorzystnym rozłogu, należy prowadzić scalenia gruntów co najmniej po 50 tys. ha rocznie.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
591664