Fenomen pierwszej w Polsce Kleryckiej Drużyny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przy Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Wychowania Fizycznego (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
ISSN
1730-7953
EISSN
Wydawca
Wydaw. Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
84-95
Numer tomu
23
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
pl
Pelplin (woj. pomorskie) ;
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej ;
Klerycy ;
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (Pelplin) ;
Ratownictwo wodne ;
Organizacje ;
Klerycka Drużyna WOPR ;
Bezpieczeństwo ;
Etyka ;
Moralność ;
Ratownicy wodni
en
Clerical Team of the Volunteer Water Rescue Service ;
Ethics ;
Morality ;
Major Seminary in Pelplin ;
Statistical analysis of the lifeguard licenses of WOPR
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Streszczenie Klerycka Drużyna WOPR działająca przy Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie jest pierwszą tego typu jednostką. Powstała w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników obozów letnich organizowanych przez Caritas Diecezji Pelplińskiej i jej parafii oraz formacje oazowe i Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży podczas pobytu nad wodą. Twórcą KD WOPR jest ksiądz kanonik Gerard Jakubiak, kapelan WOPR Województwa Pomorskiego. Klerycy WSD odbywali kursy na stopnie młodszego ratownika WOPR i ratownika WOPR. Członkowie KD WOPR byli rekrutowani spośród osób dorosłych, posiadających niemal w pełni ukształtowane wyposażenie psychospołeczne oraz kierujące się określonym systemem aksjologicznym, a także w pełni sprawnych fizycznie. Przedstawiono istotę etyki i moralności oraz ważne implikacje z punktu widzenia pełnienia służby w ratownictwie wodnym oraz odniesiono te kwestie do specyfiki grupy ratowniczej składającej się z części kandydatów do stanu duchownego. Dane statystyczne ilustrują 10-letni dorobek KD WOPR.
Język
en
Treść
Abstract The clerical team of the Water Voluntary Rescue Service (WOPR) established and operating at the Major Seminary in Pelplin (Tczew district, Pomeranian province) is the first of its kind (and the only) formation in Poland and even in the world. It was created as a response to secure the participants of summer camps organized by Caritas in Pelplin and also by Catholic youth formations and the Catholic Youth Association. The creator of the teams was Gerard Jakubiak, the canon priest. Seminarians of the Major Seminary take courses to get the license of a junior lifeguard and a lifeguard. Members of the seminarian teams are recruited from among adults who have almost fully formed psychosocial work guided by a certain axiological system and who are physically fit. The paper considers what ethics and morality in fact is and what the inclinations of these issues are. They are really important from the point of view of water rescue service. These issues were referenced to the specific rescue group, recruited from candidates for priesthood. The statistics show 10 years of the first Clerical Team of the Volunteer Water Rescue Service (WOPR).
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
645575