Czy korupcja zagraża jednostce? Wpływ i ocena przestępczości korupcyjnej na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój Polski i jej obywateli
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie)
Książka
Tytuł książki
Korupcja a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-62753-34-5
Wydawca
Wydawnictwo WSGE
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Czy korupcja zagraża jednostce? Wpływ i ocena przestępczości korupcyjnej na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój Polski i jej obywateli
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
91-117
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
2
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
PX-56ab306f81064d8e0ab0e684