Analiza możliwości zastosowania ultradźwiękowej termografii w podczerwieni w badaniach nieniszczących wielowarstwowych kompozytów aramidowych, Analysis of Possibilities for Non-destructive Testing of Multi-layer Aramide Composites by Ultrasonic IR Thermography
PBN-AR
Instytucja
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Problemy Techniki Uzbrojenia
ISSN
1230-3801
EISSN
Wydawca
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2/2015
Strony od-do
7-23
Numer tomu
134
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
ultradźwięki
badania nieniszczące
termografia w podczerwieni
kompozyt wielowarstwowy
aramid
english
ultrasonic
non-destructive testing
infrared thermography
multi-layered composite
aramide
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono opis matematyczny algorytmu wymuszenia cieplnego generowanego źródłem ultradźwiękowym, zastosowanego w nieniszczących badaniach metodą aktywnej termografii w podczerwieni. Algorytm został użyty w numerycznym modelowaniu przepływu ciepław opracowanym programie ThermoSon przeznaczonym do rozwiązywania zagadnień badań termicznych. Przeprowadzono symulacje numeryczne wykrywania defektów w wielowarstwowym kompozycie aramidowym, stosując ultradźwiękowe źródło wymuszenia cieplnego oraz wstępnie oceniono moż-liwości tej metody.
Język
english
Treść
The paper includes a mathematical algorithm describing a heat extortion process generated by an ultrasonic source used in non-destructive testing method of active infrared thermography. This algorithm has been used at numerical modelling of heat propagation in developed ThermoSon program designed to solve problems of thermal testing. There are carried out numerical simulations for detection of defects in multi-layer aramide composite that was heated by an ultrasonic source and a preliminary evaluation of this method usability.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-56b4755a8106eb71826edd58