Analiza matematyczna parametrów elektrycznych spłonki pobudzającej M-100 jako wstęp do badań laboratoryjnych, Mathematical Analysis of Electric Parameters of M-100 Electrodetonators as the Introduction to Laboratory Research
PBN-AR
Instytucja
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Problemy Techniki Uzbrojenia
ISSN
1230-3801
EISSN
Wydawca
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2/2015
Strony od-do
89-107
Numer tomu
134
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
M-100
M100
spłonka
detonator
HBW
english
M-100
M100
primer
detonator
HBW
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono fundamentalne obliczenia analityczne w zakresie inicjacji elektrycznej spłonki pobudzającej M-100 na podstawie danych katalogowych jednego z producentów. Przedstawiono również kompleksową analizę podatności spłonki M-100 na elektryczność statyczną, której źródłem jest człowiek. Dokonano uogólnienia popularnego wzoru na energię zapłonu z uwzględnieniem strat czynnych obwodu strzałowego. Dodatkowo przedstawiono wyprowadzenia innych, szczególnych postaci wzorów wraz z przykładami ich użycia. Z uwagi na skąpą, fragmentaryczną i chaotyczną dostępną wiedzę na temat obliczeń warunków pobudzenia elektrycznego spłonek elektrycznych z tzw. „gorącym mostkiem oporowym” (HBW, ang. Hot BridgeWire), starano się uporządkować i zaprezentować w sposób przejrzysty stosowany w praktyce aparat matematyczny wraz z wyprowadzeniami wzorów, komentarzem i fachową terminologią.
Język
angielski
Treść
The paper presents fundamental analytical calculations for the electrical initiation of M-100 electrodetonator based on the catalogue data of a producer. The comprehensive analysis of the M-100 electrodetonator vulnerability to the static electricity originating from the human body is also presented. The generalization of the popular formula for igniting energy regarding the real losses of energy in fire circuit was made. Additionally the derivations of other particular forms of formulas with examples of use are shown. Due to the poor, fragmentary and chaotic available knowledge upon calculations of conditions of electrical initiation of electrodetonators with so called Hot Bridge Wire (HBW) an effort towards a proper arrangement and clear presentation of the commonly used mathematical apparatus along with derivation of formulas, comments and special terminology was made.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-56b4755a8106eb71826edd5c