PROPOZYCJE ZMIAN DO WYTYCZNYCH PODSEKRETARZA STANU W MON Z 29 GRUDNIA 2009 R. W SPRAWIE PROJEKTOWANIA WOJSKOWYCH STRZELNIC KRYTYCH
PBN-AR
Instytucja
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Problemy Techniki Uzbrojenia
ISSN
1230-3801
EISSN
Wydawca
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4/2014
Strony od-do
75-80
Numer tomu
R.43, z.132
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Słowa kluczowe
pl
strzelnica kryta
szkolenie
broń strzelecka
kulochwyt
en
military shooting range
training
small arms
bullet trap
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł przedstawia przegląd podstawowych zmian proponowanych przez WITU do wprowadzenia w ramach aktualizacji „Wytycznych podsekretarza stanu w ministerstwie obrony narodowej do spraw uzbrojenia i modernizacji z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie projektowania wojskowych strzelnic krytych”. Zmiany te wynikają w większości ze zmieniającego się sposobu prowadzenia szkoleń żołnierzy WP, na który wpływ mają doświadczenia zebrane podczas misji stabilizacyjnych, w których bierzemy udział.
Język
en
Treść
Paper presents an overview of basic changes proposed by the Military Institute of Armament Technology for implementation as an updating to “MoD Armament and Modernization State Undersecretary Guidelines on Designing Indoor Military Shooting Ranges Issued on 29 December, 2009”. The changes are mostly caused by evolving training and practice methods of shooting in the Polish Army as the result of experience gained at participating in stabilization missions.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
609354