PROPOZYCJA WPROWADZENIA NORMY OBRONNEJ DOTYCZĄCEJ BADANIA OSŁON BALISTYCZNYCH
PBN-AR
Instytucja
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Problemy Techniki Uzbrojenia
ISSN
1230-3801
EISSN
Wydawca
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4/2014
Strony od-do
55-64
Numer tomu
R.43, z.132
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
ochrona balistyczna
norma
badania
en
ballistic protection
standard
testing
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł zawiera krótki przegląd norm obowiązujących w Polsce oraz NATO dotyczących badań odporności balistycznej, osłon różnego typu. W ramach przeglądu norm podkreślone zostały różnice pomiędzy zapisami poszczególnych dokumentów oraz ich unikatowe zapisy. Przegląd jest podstawą do zaproponowania wprowadzenia nowej Normy Obronnej opisującej badania wszelkiego rodzaju osłon balistycznych. Dokument ten ma składać się z normy głównej, opisującej główne zagrożenia i podstawowe definicje, oraz norm szczegółowych opisujących metody badań poszczególnych rodzajów osłon. Norma Obronna ma jednocześnie stać się implementacją dokumentów standaryzacyjnych NATO tj. STANAG 2280, STANAG 2920, STANAG 4569 i dokumentów z nimi powiązanych.
Język
en
Treść
The paper consists of a brief overview of current Polish and NATO standards on testing ballistic protective materials and products. In the review most important differences between particular standards were highlighted with some of their unique provisions. The overview is a basis for introduction of a new Polish Military Standard on testing all types of ballistic materials and products. The standard will be composed from a main standard describing general threats and basic definitions, and detailed standards describing specific test methods for different types of ballistic protection. This Military Standard will also become an implementation of NATO standardization documents, such as STANAG 2280, STANAG 2920, STANAG 4569 and other documents associated with them.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
609278