Arguments in favour of the involvement of polyamines in flowering induction of winter rape (Brassica napus. L. var. oleifera) during vernalization and grafting
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geograficzno-Biologiczny (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura
ISSN
1644-0625
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4
Strony od-do
73-83
Numer tomu
12
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Inne
System-identifier
0000026115