(1→3)-α-D-glucans from Aspergillus spp.: structural characterization and biological study on their carboxymethylated derivatives
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Biotechnologii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
CURRENT DRUG TARGETS
ISSN
1389-4501
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
13
Strony od-do
1488-1494
Numer tomu
16
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Inne
System-identifier
ICIL2036297