Comparisons of morphometrics recently established population of topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) from a heated lakes in Poland
PBN-AR
Instytucja
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Acta Universitatis Presoviensis. Folia Oecologica
ISSN
1338-080X
EISSN
Wydawca
Vydavatel'stvo Presovskej Univerzity v Presove
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
4-8
Numer tomu
6
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,19
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
En
biometric;
cyprinids;
inasive species;
morphology;
non-native
Cechy publikacji
orginal-article
Inne
System-identifier
PX-56f3b0a42cdc5c33fd0cfca8