Analiza marketingu usług ubezpieczeniowych = Marketing of insurance services - case study
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie
ISSN
2082-5501
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
32 (105)
Strony od-do
141-153
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
PL
InterRisk
Klienci
Marketing
Ubezpieczenia
Usługi ubezpieczeniowe
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
12
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
W opracowaniu zwrócono uwagę na czynniki mające wpływ na wybór zróżnicowanej oferty analizowanej firmy ubezpieczeniowej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; badano, czy zastosowanie odpowiednio dobranych działań marketingowych spowoduje wzrost zainteresowania respondentów ofertą firmy. Należy podkreślić, że marketing usług ubezpieczeniowych różni się od marketingu dóbr przemysłowych, dlatego istotne jest prowadzenie badań nad zachowaniami klientów i podejmowaniem przez nich decyzji odnośnie do wyboru przez nich oferty ubezpieczeniowej. Polski rynek usług ubezpieczeniowych jest rynkiem rozwijającym się. Zachodzą w nim ciągłe zmiany: wzrasta liczba działających zakładów ubezpieczeń, wprowadza się nowe usługi oraz systemy komunikacyjne (jako metody w budowaniu przewagi konkurencyjnej), coraz większe znaczenie ma wzrost poziomu i jakości świadczonych usług ubezpieczeniowych – co jest spowodowane wzrostem wymagań oraz świadomości klientów, stale zmieniają się wzorce postępowania klientów, którzy przy wyborach usług ubezpieczeniowych głównie kierują się bezpieczeństwem własnym, a także bezpieczeństwem swojej rodziny.
Język
angielski
Treść
The article explores factors influencing consumer choice as far as the diversified insurance service offer is concerned. An offer of insurance company InterRisk S.A. is analyzed as a case study. The research aim is whether the adequate marketing tools imposed by the insurance company may increment demand for its offer. It is taken into account that insurance service marketing has different features than that of industrial products. Therefore it is important to undertake research in that respect. The market of insurance services in Poland is a developing one, the subject of continuous change: increases the number of insurance companies; new services emerge and communication networks which build competitive advantages – which is the feedback from growing client expectations as well as awareness and changing client (consumers) choices & patterns.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
0272601414235