Alternatywne źródła energii = Alternative sources of energy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie
ISSN
2082-5501
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
33 (106)
Strony od-do
89-107
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,9
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 4
Słowa kluczowe
polski
Biomasa
Energia słoneczna
Energia wiatru
Odnawialne źródła energii
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
12
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
W Polsce i na świecie coraz szersze zastosowanie mają alternatywne źródła energii, do których należą między innymi: biomasa i biogaz pozyskiwane jako produkty odpadowe rolnictwa, przemysłu rolno – spożywczego i gospodarki komunalnej, energia słoneczna, wiatrowa, wodna i geotermalna. Ich przewaga nad paliwami kopalnymi to praktyczna niewyczerpalność oraz zdecydowanie mniejsze negatywne oddziaływanie na środowisko. Alternatywne źródła energii mogą być wykorzystywana na różne sposoby. Do produkcji energii elektrycznej wykorzystywana jest wyłącznie energia wodna i wiatrowa. Biomasa, energia geotermalna i słoneczna mogą być stosowane do wytwarzania zarówno elektryczności, jak i ciepła.
Język
angielski
Treść
The importance of alternative sources of energy has been increasing in Poland and elsewhere; these include, for example, biomass and biogas obtained as waste from agricultural production, from the food industry and communal management, solar and wind power, water power and geothermal energy. Their advantage over fossil fuels lies in that they are practically inexhaustible and that their adverse effect on the environment is much less. Alternative sources of energy can be used in many ways. Electricity is produced only from water and wind power. Biomass, geothermal and solar energy can be used to generate both electricity and heat.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
0272601428657