Analiza stanu gleb w raportach o oddziaływaniu na środowisko wybranych obiektów gospodarki odpadami
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Soil Science Annual
ISSN
2300-4967
EISSN
2300-4975
Wydawca
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4/2014
Strony od-do
161-169
Numer tomu
65
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
polski
gleba
ocena oddziaływania na środowisko
oddziaływanie na gleby
Streszczenia
Język
polski
Treść
Gleba jest jednym z elementów środowiska przyrodniczego, który często bywa narażony na zanieczyszczenia i degradację. Jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń są obiekty gospodarki odpadami, wśród których dominują składowiska odpadów. W Polsce obiekty gospodarki odpadami są zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla większości takich obiektów przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzany jest raport o oddziaływaniu na środowisko. Problematyka ochrony gleb jest jednak często w nim marginalizowana. Celem pracy była analiza jakości wybranych raportów o oddziaływaniu na środowisko obiektów gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzonej w nich analizy stanu gleb, a także przedstawienie propozycji zakresu prac, niezbędnych do rzetelnej analizy oddziaływania obiektów gospodarki odpadami na gleby. Wyniki przeprowadzonej oceny wskazują na zróżnicowany poziom wykonania w zakresie przedstawienia oddziaływania inwestycji na gleby. Przeważają opracowania ocenione negatywnie jako niezadowalające.
Cechy publikacji
REVIEW_ARTICLE
Inne
System-identifier
613482
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych